Mọi sự thật vĩ đại khi mới ra đời đều bị coi là những điều báng bổ.

- George Bernard Shaw