Nếu tôi được hỏi liệu tôi có đề xuất Phương Tây, như nó tồn tại hiện nay, là hình mẫu cho đất nước tôi, tôi sẽ phải thẳng thắn trả lời là không. Không, tôi không thể đề xuất lấy xã hội của các bạn làm lý tưởng cho sự phát triển của xã hội chúng tôi. Trải qua những đau khổ sâu sắc, người dân đất nước chúng tôi giờ đã đạt đến mức độ phát triển về tâm linh sâu đậm đến mức hệ thống Phương Tây trong tình trạng kiệt quệ về tâm linh hiện nay của nó không còn trông hấp dẫn nữa.

- Aleksandr Solzhenitsyn