Vâng, các chính trị gia có nhiều khả năng là thái nhân cách hơn những người bình thường trong cộng đồng nói chung. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không tìm được chuyên gia nào trong lĩnh vực nghiên cứu thái nhân cách phản đối điều đó... Thực tế rằng có một thiểu số nhỏ trong xã hội loài người không có lương tâm theo nghĩa đen đã và đang là viên thuốc đắng đối với xã hội chúng ta - nhưng nó có thể giải thích được rất nhiều điều, một trong số đó là những hành vi dối trá trơ trẽn trong chính trị.

- Martha Stout