Nơi nóng nhất ở địa ngục được dành riêng cho những kẻ, trong thời kỳ khủng hoảng về đạo đức, vẫn giữ thái độ trung lập.

- Dante Alighieri