Chiến tranh là một điều cực kỳ tà ác. Hậu quả của nó không chỉ giới hạn ở những quốc gia tham chiến, mà ảnh hưởng đến cả thế giới. Do đó, hành vi gây ra chiến tranh không chỉ là một tội ác quốc tế; nó là tội ác quốc tế cực điểm, khác với những tội ác chiến tranh khác ở chỗ nó chứa trong nó sự tà ác tích lũy của tất cả.

- Bản luận tội của phiên tòa Nuremberg xét xử các lãnh đạo Đức Quốc xã.