Do đó một ảo tưởng lớn về sự an toàn vũ trụ bao trùm lấy nhân loại, ảo tưởng mà các "quyền lực đương thời" như nhà thờ, chính phủ và giới khoa học không hề đụng đến. Tiếp tục trong ảo tưởng như vậy sẽ không làm nhẹ bớt Thời Kỳ Tăm Tối tiếp theo khi nó xảy đến. Nhưng ảo tưởng ấy dễ dàng bị phá vỡ: mỗi người chỉ cần nhìn lên bầu trời.

- Victor Clube