Về việc anh hỏi quan điểm tôi về cách một tờ báo nên hoạt động để được hữu ích nhất, tôi sẽ trả lời, "bằng cách hạn chế chỉ đăng sự thật và những nguyên tắc đúng đắn." Tuy nhiên, tôi sợ rằng tờ báo như thế sẽ không tìm được mấy độc giả. Sự thật đáng buồn là việc đàn áp tự do báo chí cũng không thể làm hại quốc gia này hơn sự dối trá thả cửa của giới báo chí đĩ điếm. Bây giờ không thể tin bất cứ thứ gì thấy trên báo. Bản thân sự thật cũng trở nên đáng ngờ khi bị đặt vào môi trường ô nhiễm như vậy. Tôi phải nói thêm rằng một người chưa từng bao giờ nhìn vào tờ báo còn hiểu biết hơn những người đọc chúng thường xuyên; bởi vì người không biết tí gì còn gần sự thật hơn người mà tâm trí bị nhồi nhét đầy những thứ bịa đặt và sai trái. Người không đọc gì vẫn biết được những sự kiện lớn, còn các chi tiết thì đằng nào cũng sai.

~ Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson trả lời John Norvell năm 1807

- Thomas Jefferson