Những con rối, tất cả cho đến người cuối cùng trong bọn họ, tất cả các "lãnh đạo quốc gia" với ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi, là những con rối. Đây là sự thật phải được hiểu rõ để có thể hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.

- Ken O'Keefe