Television

Nhận xét: Người Mỹ thường tự hào đất nước của họ là số một. Họ có cụm từ thường dùng là "American exceptionalism" (Chủ nghĩa ngoại lệ Hoa Kỳ), nghĩa là mọi thứ thuộc về Hoa Kỳ hay do Hoa Kỳ làm đều là ngoại lệ, siêu việt, không giống bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Chúng ta hãy cùng xem một khía cạnh cơ bản làm nên sự độc nhất vô nhị ấy..