Mount Kilauea lava hawaii

Dung nham phun trào cao hàng chục mét từ khe nứt cắt ngang khu dân cư gần núi lửa Kilauea ở Hawaii ngày 3/5/2018