protest germany covid-19
© REUTERS/Christian MangChống phát xít: 1,3 TRIỆU người biểu tình phản đối các biện pháp Covid-19 tại Berlin, Đức ngày 1/8/2020