california wildfires
© @robertbirnbachCầu Cổng Vàng, San Fransisco, Hoa Kỳ, ngày 10/9/2020... lúc 10:45 sáng