Để hiểu mối tương quan giữa sự thật và giả dối trong cuộc sống, một người phải hiểu sự giả dối trong chính anh ta, những lời dối trá liên tục không ngừng nghỉ mà anh ta tự nói với bản thân.

- G.I. Gurdjieff