Cuối cùng, chúng ta quay lại với câu hỏi, bạn yêu sự thật đến mức nào? Bạn có thực sự yêu sự thật hay bạn chỉ tò mò? Bạn có yêu sự thật đủ để xây dựng lại hiểu biết của bạn để phù hợp với một thực tế không tuân theo niềm tin hiện tại của bạn, và không làm bạn hạnh phúc 120% không? Bạn có yêu sự thật đủ để tiếp tục tìm kiếm ngay cả khi nó làm bạn đau đớn, khi nó tiết lộ những khía cạnh của chính bạn (hay của xã hội con người, hay của vũ trụ) khiến bạn bị sốc, khó chịu hay choáng ngợp, kinh ngạc - hay thậm chí khi sự thật vượt quá khả năng hiểu biết của trí óc con người? Chúng ta yêu sự thật đến mức nào? Đó là một câu hỏi tốt để tự hỏi bản thân chúng ta, tôi nghĩ vậy.

- Scott Mandelker