Thế giới loài người đang ngủ mê, nó đã hóa điên trong cơn mê ấy, và một con rắn đang bóp nghẹt nó, nhưng nó không thể tỉnh dậy.

- D.H. Lawrence