Cha mẹ tôi thường tự hỏi tại sao tôi có thái độ phẫn nộ đến vậy đối với sự xuyên tạc và việc khai thác chiến dịch diệt chủng của Đức Quốc xã. Câu trả lời hiển nhiên nhất là vì nó đã được dùng để biện hộ cho chính sách tội ác của nhà nước Israel và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với chính sách ấy.

- Norman G. Finkelstein