Nga và Mỹ không có khác biệt quan trọng về ý thức hệ nào, nhưng chúng ta có những khác biệt cơ bản về văn hóa. Chủ nghĩa cá nhân là cốt lõi của bản sắc Mỹ, trong khi Nga là một đất nước theo chủ nghĩa tập thể. Một người nghiên cứu di sản của Pushkin đã nói rất đúng về sự khác biệt này. Lấy Scarlett O'Hara trong phim "Cuốn theo chiều gió" làm ví dụ. Cô nói: "Tôi sẽ không bao giờ bị đói một lần nữa." Đây là điều quan trọng nhất đối với cô ta. Người Nga có những tham vọng khác, cao xa hơn nhiều, thiên về thể loại tâm linh hơn. Nó thiên về mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa. Chúng ta có những cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Đó là lý do tại sao rất khó để hiểu nhau, nhưng vẫn có thể.

- Vladimir Putin