Trong chiến tranh, sự thật là thương vong đầu tiên.

- Aeschylus