Họ gọi nó là "Giấc mơ Mỹ", bởi vì bạn phải mê ngủ thì mới có thể tin vào nó.

- George Carlin