Dựa trên số liệu của chúng tôi về việc tài trợ cho các đơn vị khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" khác nhau bởi các cá nhân, chúng tôi đã xác định rằng số tiền này đến từ 40 quốc gia, bao gồm cả một số nước thành viên của G20.

~ Putin nói với truyền thông quốc tế tại hội nghị G20 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/11/2015

- Vladimir Vladimirovich Putin