Ý chí sẽ tìm được con đường.

- Orison Swett Marden