Xét về đặc tính cá nhân, giá trị tinh thần và suy nghĩ về tương lai của nước Đức và Châu Âu, tôi thấy các sĩ quan cựu Quốc xã này không có vẻ khác nhiều so với những người cùng thời với tôi trong quân đội Hoa Kỳ.

~ Lãnh đạo CIA tại Munich nói trước khi mạng lưới tình báo chống Nga của Đức Quốc xã do Reinhard Gehlen gây dựng được sát nhập với CIA vào năm 1949

- James Critchfield