Những người có khả năng nhìn quá những ảo ảnh và sự dối trá của nền văn hóa của họ sẽ không bao giờ được hiểu, chứ đừng nói là tin tưởng, bởi quần chúng.

- Plato