Anh hùng là người đã cống hiến cả cuộc đời cho một cái gì đó lớn hơn bản thân anh ta hay cô ta.

- Joseph Campbell