Sự thật là, để làm bất cứ điều gì đáng làm trong thế giới này, chúng ta không thể đứng run rẩy nghĩ về cái giá lạnh và sự nguy hiểm, mà phải nhảy vào và tiến tới với hết khả năng của chúng ta.

- Robert Cushing