Bởi vì đại đa số nhân loại hài lòng với vẻ bề ngoài, như thể đấy là hiện thực, và thường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những thứ tỏ ra hào nhoáng hơn là những thứ thực chất.

- Niccolo Machiavelli