Quyền được lên tiếng cũng là nghĩa vụ phải lên tiếng.

- Vladimir Pozner