Mỗi khẩu súng được chế tạo, mỗi chiếc tàu chiến được hạ thủy, mỗi quả tên lửa được phóng lên, suy cho cùng, đều là sự đánh cắp từ những người đang bị đói mà không có cái ăn, những người đang bị rét mà không có áo mặc. Cái thế giới vũ khí này không chỉ đang tiêu đi tiền bạc. Nó đang tiêu đi mồ hôi của người lao động, trí tuệ của nhà khoa học, niềm hy vọng của trẻ thơ. Đây không phải là cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Ở dưới đám mây chiến tranh, chính nhân loại đang bị treo trên cây thập giá bằng sắt.

- Dwight D. Eisenhower