Tôi chỉ là một đứa trẻ đang chơi trên bãi biển, trong khi những đại dương rộng lớn của sự thật vẫn chưa được khám phá trải ra trước mắt tôi.

- Isaac Newton