Một sự thật tẻ nhạt có thể bị che khuất bởi một lời dối trá ly kỳ.

- Aldous Huxley