Hãy tỏa sáng, và bóng tối sẽ tự nó tan biến.

- Desiderius Erasmus