Nếu cánh cửa của nhận thức được làm sạch, mọi thứ sẽ hiện ra trước mắt con người đúng như bản chất của nó, Vô Cực. Bởi vì con người đã đóng kín cánh cửa của mình, cho đến khi anh ta nhìn mọi thứ chỉ thông qua những khe hẹp trên cửa hang động của anh ta.

'Cuộc Hôn phối của Thiên đường và Địa ngục'

- William Blake