Những kẻ hủy diệt nhiều quốc gia không có quyền dạy dỗ chúng ta về dân chủ và giá trị của tự do.

- Vladimir Putin