Tôi không biết tại sao nước Mỹ luôn nghĩ rằng chúng ta phải chạy khắp thế giới, dí súng vào đầu mọi người để buộc họ phải đổi theo chế độ chính trị của chúng ta. Khi bạn có cái gì đó thực sự tốt, bạn không cần phải buộc mọi người dùng nó. Họ sẽ lấy trộm nó!

- Dick Gregory