Chính bạn có khả năng nhận thức sự lừa dối, dập tắt các mánh lới, tưởng thưởng sự trung thực, đòi hỏi pháp luật khi cần thiết. Không có sự ủng hộ của bạn, không một chương trình truyền hình nào có giá trị và không một chính trị gia nào có thể tồn tại.

- John F. Kennedy, 1959