Khi người vạch trần tội ác bị đối xử như kẻ phạm tội, bạn đang bị cai trị bởi một lũ tội phạm.

- Tác giả vô danh