Khi tôi còn là Giám đốc CIA, chúng tôi có hẳn cả khóa học để huấn luyện cách nói dối, lừa đảo và trộm cắp.

- Mike Pompeo