Nếu anh dán nhãn lên thực phẩm biến đổi gen thì anh dán hình đầu lâu xương chéo lên đó cho rảnh.

- Norman Braksick - giám đốc Asgrow Seed Co., công ty con của Monsanto, trích dẫn bởi tờ Kansas City Star, 7/3/1994