Trò lừa gạt lớn nhất mà Quỷ Sứ từng làm là khiến thế giới tin rằng hắn ta không tồn tại.

- Verbal Kint, The Usual Suspects