Mọi sự thật trải qua ba giai đoạn. Đầu tiên, nó bị chế nhạo; sau đó, nó bị phản đối quyết liệt; và cuối cùng, nó được chấp nhận như một điều hiển nhiên.

- Arthur Schopenhauer