Tôi bảo anh chàng người Anh rằng trường học của tôi là sách, là một thư viện tốt. Mỗi khi đi máy bay, tôi mang theo một cuốn sách mà tôi muốn xem - và đấy là rất nhiều sách. Nếu tôi không phải đi ra ngoài đấu tranh với người da trắng hàng ngày, tôi có thể dùng cả quãng đời còn lại để đọc, chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình - bởi vì bạn khó có thể kể ra điều gì mà tôi không tò mò muốn tìm hiểu.

- Malcolm X