Tôi tin rằng sẽ có một cuộc đụng độ giữa phương Đông và phương Tây. Tôi tin rằng sẽ có một cuộc đụng độ giữa những người muốn tự do, công lý và bình đẳng cho tất cả mọi người và những kẻ muốn tiếp tục các hệ thống bóc lột. Tôi tin rằng sẽ có một cuộc đụng độ như vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ dựa trên màu da.

- Malcolm X