Màn đêm không đến ngay lập tức, sự áp bức cũng vậy... Có một khoảng hoàng hôn khi mà mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Và chính trong khoảng hoàng hôn ấy mà chúng ta phải nhận thức mọi thay đổi trong bầu không khí - dù là nhỏ đến đâu - nếu không chúng ta sẽ trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ của bóng tối.

- William O. Douglas, thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ 1939 - 1975