Những người được dân chúng Mỹ ngưỡng mộ cuồng nhiệt nhất là những kẻ dối trá táo tợn nhất; những người bị họ căm ghét dữ dội nhất là những người cố gắng nói cho họ biết sự thật.

- Henry Louis Mencken