Vụ ám sát Kennedy đã chứng minh rằng hầu hết các sự kiện lớn có ý nghĩa trên thế giới đều được lên kế hoạch và dàn dựng một cách xuất sắc bởi một phe đảng ưu tú của những cá nhân vô cùng quyền lực không thuộc về một quốc gia, một dân tộc hay một nhóm lợi ích kinh doanh chính nào. Chúng là quyền lực tối thượng mà những kẻ khác làm việc cho. Nhóm quyền lực tinh hoa này cũng không có nguồn gốc từ gần đây. Gốc rễ của nó đi sâu vào quá khứ.

- Đại tá L. Fletcher Prouty