Hãy để Trung Quốc ngủ yên, bởi vì khi họ tỉnh giấc, họ sẽ lay động cả thế giới.

- Napoleon Bonaparte