Người ta luôn dạy dỗ chúng tôi về dân chủ, nhưng những người dạy chúng tôi về dân chủ bản thân họ không muốn học nó.

- Vladimir Putin