Diễn biến cuộc sống và quá trình lao động nhắc tôi nhớ lại một chuyến đi dài tôi từng đi bằng đường sắt. Đột nhiên, có sự cố phía trước, và các hành khách đón nhận sự việc theo nhiều cách khác nhau. Một số ngồi yên cam chịu, và không nói một lời. Một số khác ngủ trở lại. Nhưng có một số người nhảy ra khỏi tàu, chạy lên phía trước để dọn sạch mọi vật cản khỏi đường tàu.

- Michael Collins