Khai sáng cho dân chúng nói chung, và chế độ độc tài cùng sự áp bức về thân thể lẫn tâm trí sẽ tan biến như những linh hồn ma quỷ lúc bình minh.

- Thomas Jefferson