Bị kịch của chiến tranh là ở chỗ những chàng trai và cô gái trẻ chết đi khi đánh lẫn nhau - thay vì chiến đấu với kẻ thù thực sự của họ tại các thủ đô ở quê nhà.

- Edward Abbey